Cyber-bezpieczeństwo

Cyber-bezpieczeństwo

Konwergencja Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa Ma Przynieść Większą Poufność Danych

Niewielu ludzi orientuje się w cyberbezpieczeństwie. Warto nastawić się na rewolucje w zakresie zabezpieczeń danych osobowych. Inwestycja w narzędzia zapewniające ochronę w sieci Internet, będzie największą w historii ostatnich lat. Sprawdź jakie możesz wybrać opcje dotyczące ochrony danych w twojej firmie oraz jakie rozwiązania wymyślono do tej pory w zakresie cyberbezpieczeństwa. Konwergencja rozwiązań w cyberbezpieczeństwie to bardziej bezpieczny Internet dla Ciebie i twoich klientów.

Zmiany w CyberSec będą cały czas zachodzić i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja uległa stabilizacji

Regulacje i sytuacja pandemiczna wpływają na chęć ulepszenia Cyberbezpieczeństwa. Zwiększona ilość użytkowników internetu to większe ryzyko pojawienia się nowych zagrożeń. Dlatego wiele firm myśli jak chronić dane w swoich systemach, zachować poufność informacji. Regulacje związane z pandemią pozwoliły rozwinąć się ZeroTrust, nurtowi w cyberbezpieczeństwie, który zyskał wymiar bardzo praktyczny. Biznesy podjęły decyzje o wsparciu procesu kryptografii w swoim zakresie.
VPN umożliwia swobodny dostęp zdalny do wielu rzeczy w Internecie. Firmy zaczęły budować zwiększone bezpieczeństwo danych w systemie. Skalowanie oprogramowania antywirusowego, w tym firewalli wprowadziło w ruch te firmy, które do tej pory sprzedawały je w umiarkowanym zakresie.

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe pojawiło się za sprawą drugiej fali, spowodowanej Covid-19

Użytkownicy internetu muszą być bardziej kontrolowani, zdaniem ekspertów z działu IT. Wiele firm postawiło na cyberbezpieczeństwo w chmurze. Najpopularniejszymi atakami hackerskimi stały się ataki w chmurze, w celu zabrania danych osobowych, uwierzytelniających. Takie dane umożliwiają wykorzystanie cudzych danych osobowych do poruszania się po ekosystemie danej organizacji.
W dziale cyberbezpieczeńśtwa nastąpiły ogromne zmiany. Zaczęto wdrażać Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwi, czyli zbiór rekomendacji strategicznych cyberbezpieczeństwa. Również są to takie zabiegi jak RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Nie mogło też zabraknąć Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa – KSC. Nastąpiło wzmocnienie zabezpieczeń przez dyrektywy Network and Information Security Directive – NIS, standardy National Institute od Scienece and Technologu – NIST oraz framework MITRE ATT@CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge).

Cyberbezpieczeństwo stało się priorytetem dla wielu firm

Ma ono mocno wpływ na podejmowane przez nie decyzje oraz wybierane strategie rozwojowe.
Zaczęto budować przestrzeń dla bezpieczeństwa w sieci internetowej www, takiej jak ISAC- Information Sharing and Analysis Center, instytucję zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego takie jak CSIRT – Coputer Security Incident Response Team oraz centra monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa w organizacjach SOC – Security Operations Center. To tylko najważniejsze zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Zainwestowano również w nowe systemy: Security Information and Event Management- SIEM; Endpoint Detection and Response – EDR; Security Orchestration Automation and Response – SOAR; User and Entity Behavior Analytics – UEBA oraz Risk Management and Compliance – GRC.

Itwiz podaje, że podjęto również kroki w celu zbudowania platform, które integrowałyby wszystkie wymienione rozwiązania i pozwalały na całościowe podejście do zagrożeń idących z sieci Internet.
Na rynku przybywa coraz więcej narzędzi z cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu użytkownicy mogą czuć się bezpieczniej. Standardem dzisiaj jest używanie CASB – Cloud Security Access Broker czy też kontenerów bezpieczeństwa. Rozwiązania takie zapewniają innowacyjność, konkurencyjność a przede wszystkim możliwość wyboru.

Źródło: ItWiz.