Opakowania PET — wpływ na środowisko i zdrowe

Opakowania PET — wpływ na środowisko i zdrowe

Opakowania PET są wszechobecne w naszym codziennym życiu, szczególnie w branży spożywczej. Ich uniwersalność, niski koszt produkcji i praktyczność sprawiają, że stanowią one istotną część współczesnego rynku opakowań. Jednakże, oprócz korzyści użytkowych, opakowania PET niosą ze sobą zagadnienia dotyczące wpływu na zdrowie i środowisko.

Czym jest PET?

PET, czyli politereftalan etylenu, to rodzaj tworzywa sztucznego, które znajduje zastosowanie, głównie w produkcji opakowań do napojów oraz innych produktów spożywczych. Jest to polimer termoplastyczny, produkowany w procesie polikondensacji. Jego cechy, jak odporność na czynniki chemiczne, twardość, a także stabilność kształtu, czynią go popularnym wyborem w produkcji opakowań.

Początki PET sięgają 1941 roku, kiedy to został on wykorzystany do produkcji włókien syntetycznych. W latach 70. XX wieku PET zyskał na popularności jako materiał na butelki, co do dziś jest jego głównym zastosowaniem. W Polsce butelki PET zadebiutowały na przełomie lat 80. i 90.

 

 

Praktyczne wskazówki

W codziennym życiu, ważne jest świadome korzystanie z opakowań PET. Unikanie wielokrotnego użytku jednorazowych opakowań, nie wystawianie ich na działanie słońca oraz wybór opakowań z bezpiecznymi symbolami to zasady, których należy przestrzegać.

Producenci opakowań PET umieszczają symbole informujące o rodzaju użytego tworzywa. Są one umieszczone w trójkącie z trzech strzałek z cyfrą od 1 do 7. Znajomość tych symboli jest ważna, aby dokonywać świadomych wyborów związanych ze zdrowiem i wpływem na środowisko.

Wpływ na zdrowie

PET generalnie uznawany jest za bezpieczny przy kontakcie z żywnością, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich reguł użytkowania. Istotne jest unikanie wielokrotnego wykorzystywania jednorazowych opakowań z PET, ze względu na możliwość uwolnienia związków chemicznych, które mogą negatywnie wpływać na układ hormonalny. Należy też unikać ekspozycji opakowań PET na promieniowanie słoneczne, które może prowokować szkodliwe reakcje chemiczne.

Opakowania PET mogą być źródłem substancji takich jak ksenoestrogeny, które mogą oddziaływać na układ hormonalny człowieka. Badania nad szkodliwością PET koncentrują się głównie na obecności antymonu w butelkach, który może przenikać do napojów i żywności, chociaż jego szkodliwość dla ludzi jest oceniana jako niska.

Wpływ na środowisko

PET jest materiałem, który nadaje się do recyklingu, jednakże proces ten nie zawsze jest efektywnie wykorzystywany. Problem z PET polega na tym, że nie ulega on biodegradacji, co może mieć negatywne skutki dla środowiska. Naukowcy pracują nad sposobami biodegradacji PET, jednakże na chwilę obecną jest to materiał, który znacznie przyczynia się do globalnego zanieczyszczenia.

Opakowania PET nadal są dobrym wyborem, pod warunkiem, że obchodzimy się z nimi we właściwy sposób, zachowując wszelkie normy utylizacji i przetwarzania materiałów niebiodegradowalnych. Przestrzegając tych zasad, opakowania te posłużą nam jeszcze przez wiele lat w zgodzie z naszym zdrowiem i dobrem dla środowiska.