Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na stanowisko ds.technicznych

0
26

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie spraw gospodarczych  Pływalni, Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji przychodzącej i wychodzącej Pływalni, Kontrola terminów i przeprowadzenie okresowych przeglądów  budynku, maszyn i urządzeń Nadzór nad realizacją i rozliczeniem umów i zleceń oraz archiwizacja umów i zaleceń, Przygotowywanie procedur dotyczących zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro. Dbanie o utrzymanie na wysokim poziomie usług świadczonych przez Pływalnię, Udział w przygotowywaniu  planów rocznych i wieloletnich, Planowanie, organizacja oraz nadzór nad prowadzeniem prac remontowych i naprawczych, Organizacja i planowanie zakupów części zamiennych oraz technicznych materiałów eksploatacyjnych, Planowanie wykonywania przeglądów okresowych budynku oraz instalacji technicznych wynikających z obowiązującego prawa, Reprezentowanie przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, itp. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami związanymi z mieniem, a objętym Ubezpieczeniem,. – Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z branżą basenową Biegła obsługa komputera w tym znajomość pakietu MS Office, Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, Dyspozycyjność.. – Wymagania pożądane: Wysoki poziom kultury osobistej. – Oferty należy składać do 2020-12-31

Biuletyn Informacji Publicznej