wtorek, 26 stycznia, 2021

Wydział Informatyki poszukuje kandydatów na stanowisko ds. analiz i wdrożeń

Zakres podstawowych czynności: wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Miastem poprzez realizację następujących zadań: ustalanie potrzeb, wymagań i preferencji odnośnie koniecznych rozwiązań informatycznych w jednostkach...

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko ds. obsługi systemu finansowo – księgowego jednostek oświatowych

Zakres podstawowych czynności: wspieranie pracowników jednostek oświatowych przy - sporządzaniu sprawozdań budżetowych i pozabudżetowych oraz w zakresie operacji finansowych - sporządzaniu jednostkowych rocznych sprawozdań...

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na stanowisko ds.technicznych

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie spraw gospodarczych  Pływalni, Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji przychodzącej i wychodzącej Pływalni, Kontrola terminów i przeprowadzenie okresowych przeglądów  budynku, maszyn i...

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego poszukuje kandydatów na stanowisko Starszy...

Zakres podstawowych czynności: Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, Urzędu Skarbowego. Sporządzanie sprawozdań dot. wynagrodzeń do GUS, SIO i PABS...

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka poszukuje kandydatów na stanowisko konserwator

Zakres podstawowych czynności: wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym: drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek); prace...

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. kadr i płac

Zakres podstawowych czynności: Przyjmowanie nowych pracowników analiza niezbędnej dokumentacji i jej uzupełnienie Kompletowanie, opisywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników Sporządzanie kolejnych porozumień, aneksów do...

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. kadr i płac

Zakres podstawowych czynności: Przyjmowanie nowych pracowników analiza niezbędnej dokumentacji i jej uzupełnienie Kompletowanie, opisywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników Sporządzanie kolejnych porozumień, aneksów do...

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi...

Zakres podstawowych czynności: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Sekretariatu, Obsługa systemu obiegu dokumentów i koordynacja obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej, Wsparcie organizacyjne i administracyjne Dyrektora i...

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko pedagog w centrum wspierania rodzin...

Zakres podstawowych czynności: Realizowanie działań w ramach Klubu Dobrych Rodziców - prowadzenie zajęć z obszaru pedagogiki z rodzinami objętymi działaniami Klubu.  . - Wymagania obowiązkowe:...

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko ds. księgowości

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie ewidencji nałożonych mandatów i księgowanie wpływów wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich przesyłanie do organów skarbowych i windykacyjnych prowadzenie analiz...