Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OBSŁUGI INWESTYCJI I REMONTÓW

0
15

Zakres podstawowych czynności: przygotowywanie projektów umów i zleceń w zakresie robót budowlanych i usług przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń i decyzji związanych – z prowadzeniem prac w obiektach budowlanych, w tym obiektach zabytkowych nadzorowanie terminów realizacji umów i przeglądów gwarancyjnych obiektów oraz ich ewidencjonowanie udział w nadzorowaniu inwestycji i remontów obiektów; uczestniczenie w komisjach przeglądów i odbioru robót prowadzenie korespondencji z wykonawcami oraz udział w naradach budowlanych współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie zgłaszania szkód. – Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie lub wyższe – administracyjne, ekonomiczne, budowlane, prawnicze co najmniej trzyletni staż pracy doświadczenie na stanowisku administracyjno-biurowym doświadczenie w realizacji zadań związanych z zarządzaniem obiektami lub obsługą kontraktów budowlanych dobra znajomość pakietu MS Office. – Wymagania pożądane:  studia podyplomowe w zakresie: zamówień publicznych, prawa budowlanego, ochrony  zabytków doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją kontraktów budowlanych lub pracami konserwatorskimi w obiektach zabytkowych obsługa programu AutoCad oraz NORMA. – Oferty należy składać do 2021-01-25

Biuletyn Informacji Publicznej