Wynajem magazynu logistycznego- jak wybrać?

Wynajem magazynu logistycznego- jak wybrać?

Prowadzenie działalności na szeroką skalę w większości przypadków będzie wymagało od przedsiębiorcy wynajęcia dodatkowej powierzchni magazynowej. Na co warto zwrócić uwagę podczas doboru magazynu zewnętrznego? 

Położenie magazynu jako kluczowy element

Poszukiwania magazynu do wynajęcia należy rozpocząć przede wszystkim od znalezienia strategicznej lokalizacji, która stanowi jeden z podstawowych elementów. Magazyny na wynajem powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Znaczne oddalenie magazynu od siedziby będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami transportu, a także ze znaczną stratą czasu. 

Atrakcyjna lokalizacja to również dobra infrastruktura drogowa i bezpośredni dojazd do magazynu. Węzły autostradowe oraz drogi szybkiego ruchu to dobre miejsca dla położenia magazynu. 

Wyposażenie magazynu i inne elementy

Oglądając magazyny do wynajęcia należy sprawdzić, jak jest on zbudowany oraz czy jego konstrukcja jest na pewno stabilna. W wielu przypadkach warto sprawę zlecić doradcy, który dokładnie sprawdzi stan budynku. Niekiedy może się okazać, że powierzchnia nie będzie nadawać się do przetrzymywania konkretnego rodzaju towarów. W takiej sytuacji lepiej znaleźć coś innego. Należy pamiętać, że niektóre z towarów związane są z konkretnymi wymogami co do sposobu ich przetrzymywania.

Wyposażenie magazynu to kolejny z ważniejszych aspektów. W przypadku doposażenia w maszyny niezbędna jest dodatkowa i oddzielna opłata, która nie jest wliczana w cenę samego wynajmu. 

Wynajem magazynu warto opierać także na tak podstawowym elemencie jak dostęp do mediów, które są potrzebne między innymi do ładowania wózków widłowych. Warto również sprawdzić czy na magazynie znajduje się strefa biurowa, która pozwoli wykonać niezbędne prace papierkowe. 

Powierzchnia użytkowa

Przy wyborze hali magazynowej ważna jest jej wielkość. Powierzchnia musi być prawidłowo dopasowana do specyfiki oraz wymagań danej działalności gospodarczej. Duże firmy posiadają znaczące ilości towarów będą prawdopodobnie potrzebować nawet kilku tysięcy m^2, gdzie niewielkim firmom wystarczy zaledwie kilkanaście. Dobranie idealnie dopasowanej powierzchni nie jest wcale prostym zadaniem, a zbyt duża hala będzie generować niepotrzebne koszty. 

Cena

Cena wynajmu to bez wątpienia jedna z ważniejszych rzeczy, która jest tak naprawdę wypadkową wszystkich powyższych czynników. Z całą pewnością poszukiwania magazynu trzeba zestawić z dostępnym budżetem firmy. Starsze obiekty z pewnością będą znacznie tańsze, gdzie nowsze i bardziej zaawansowane budynki mogą kosztować dużo więcej.